Historie

Firma FREMIS, a.s. vznikla v Čechticích v březnu roku 1992. Prvními podnikatelskými aktivitami se stalo sušení, čištění a skladování zemědělských komodit a následně i obchod. Vinou cenové nestability trhu s krmným obilím vznikla potřeba jiné realizace nakoupeného zboží. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě výrobny krmných směsí přímo v areálu firmy. První krmné směsi byly vyrobeny koncem roku 1995. V dalších letech firma zvýšila skladovací kapacitu obilí koupí sila ve Vlašimi a dvakrát provedla rekonstrukci výrobny krmných směsí v Čechticích, což umožnilo navýšit prodej krmných směsí z původních 8 (!) tun v roce 1995 na 23.500 tun v roce 2003. Navíc koncem roku 1999 došlo k rozšíření služeb o pojízdnou míchárnu krmných směsí, která navýšila prodej o dalších 7.000 tun ročně. Základní myšlenkou firmy není pouhý prodej zboží, ale poskytování rychlé a kvalitní služby včetně kompletního servisu. Většina vyráběných krmných směsí a koncentrátů je připravována podle individuálních požadavků zákazníka.

historické foto fremis
  • historická fotografie areálu